Consultants in Charge.png

Programma

De rol van consultant kent diverse gezichten. Van het analyseren van data, naar het in kaart brengen van oplossingsrichtingen en van het leiden van projecten, naar het uitvoeren van testen.

Een consultant bevindt zich in een unieke situatie met een spanningsdriehoek van: de opdracht bij de klant – de ambitie eigen organisatie - de eigen ambitie. Het goed managen hiervan staat centraal. Want om als consultant aan de slag te kunnen, vraagt de opdrachtgever om ‘toegevoegde’ waarde. Wat een consultant ‘kan’ is de basis en de méérwaarde komt vanuit ‘wie je bent’ en ‘hoe je het aanpakt’. 

inhoud-proces-relatie.png

In deze training "Consultants in Charge" sta jij als consultant centraal en wordt er ingezoomd op: resultaatgerichtheid en taakvolwassenheid (zien we je het doen), professionele houding en gedrag (communicatie en uitstraling) en omgevingsbewustzijn (hoe werk je samen). 
Aan de hand van praktijksituaties, theorie en het ervaren (oefeningen) wordt dit eigen gemaakt.

Resultaat na de training is oa. dat zij: 
•    Eigenaarschap nemen voor de te behalen doelen en resultaten
•    Eigen verantwoordelijkheid dragen en daarop aansprakelijk zijn
•    Zelfstartend zijn en volwassen (senior en professioneel) te werk gaan
•    Hun unieke méérwaarde laten zien en zichtbaarder zijn voor de organisatie

De training wordt afgesloten met een certificaat van deelname.

 

Onderwerpen

  • Persoonlijke drijfveren, denkstrategieën en valkuilen
  • Ambitie  vs  Urgentiebepaling  vs  Kwaliteit
  • Betrokkenheid  vs  Verantwoordelijkheid
  • Van waar uit communiceer ik?
  • Feedback geven en ontvangen
  • Rationele  vs  Relationele informatie

Doelgroep  Consultants en ZZP'ers

Trainer  Mark de Groot

Kosten  € 1.295,- pp.  

Duur  2 dagen of  3 avonden van 18:00 - 21:30uur

Waar  Bij jouw op kantoor of op een externe locatie

Groep  1-8 personen

Optioneel  1 op 1 coaching