Modellen & Methodieken
 

Anderskijken - flipover.png

                Je kan niet niet  communiceren.

 

Elke keer wanneer je boos, geïrriteerd of angstig bent, ben je 'geraakt'. Daarbij richt je je vaak op de ander, maar het laat zien waar JIJ nog last van hebt en welk proces er nog speelt.

Ben jij bereid om verantwoording te nemen voor de verandering die nodig is? 

de POP van Mark

P.O.P → Poppetje  Onverwerkte  Processen

Workshop: de P.O.P. van Mark

 


Model van Bateson.png

Model van Bateson

In het model wordt aangegeven hoe personen en organisaties op verschillende manier functioneren en hoe dit elkaar beïnvloedt.

Het model geeft inzicht in de manier van denken, doen en voelen, geeft inzicht in houding en gedrag en de manier van communiceren, voor jezelf en de ander.

Wat vormt jou in je huidige houding en gedrag?


Piramide van Lencioni

Een goed resultaat behaal door je een goede samenwerking tussen team en leidinggevende.

Door aandacht te besteden aan deze 5 onderdelen krijg je goede resultaten en gemotiveerde mensen; en laat je slechte samenwerking en communicatie achter je.

Hoe ben ik succevol met mijn team: DE 5 ESSENTIES Download de GRATIS test! *
Hoe ben ik succevol met mijn team: DE 5 ESSENTIES Download de GRATIS test!

 

Omgaan met veranderingen

 
 

Mensen zijn niet zozeer bang om te veranderen, maar weten bij een verandertraject onvoldoende wat ze kunnen verwachten. 

Ze worstelen met de vraag: What’s in it for me?

Elk verandertraject kan in essentie slagen als er goed
wordt omgegaan met de verwachtingen en emoties
van de mensen.

Bij een verandertraject gaat het uiteindelijk om emoties.
Goed omgaan met emoties is het geheim van succesvol
Veranderen.

De vaakst voorkomende emotie is: Weerstand

Aan de buitenkant goed te herkennen als:
- Geïrriteerd zijn
- Ongeïnteresseerdheid
- Vervelende opmerkingen maken
- Ja zeggen, nee doe 

Maar die weerstand staat niet op zichzelf, die is meestal afkomstig vanuit angst.

Onthoud dat "Angst vóór" = "behoefte áán"
- Angst voor falen = behoefte aan succes/winnen
- Angst voor conflict = behoefte aan harmonie
- Angst voor eenzaamheid = behoefte om erbij te horen

Wat kan je doen om medewerkers goed mee te nemen in de verandering:
- Creëer betrokkenheid
- Bied zo snel mogelijk zekerheid
- Communiceer voortdurend:
    * Updates
    *  Herhalen van het doel 

- Houd rekening en doe wat met de emoties


Omgaan met verandering (2) de Hoofd-Hart-Hand Methodiek

Het is belangrijk om bij mensen duidelijk zicht te krijgen op de verwachtingen, gedachten, gevoelens/emoties en behoeften wat betreft een bepaalde verandering, traject of project. Een voorbeeld van een manier om dit bespreekbaar te maken is via de Hoofd-Hart-Hand methodiek.

Doel: Naar boven halen en bespreken van verwachtingen, gedachten, gevoelens/emoties en behoeften.

Uitleg:

  • Dit kan individueel of als groep worden gedaan.

  • Teken een poppetje op een groot vel papier.

  • Schrijf bij het hoofd van het poppetje: wat zijn je gedachten over: de verandering/ het project/ etc.?

  • Schrijf bij het hart van het poppetje: wat zijn je gevoelens?

  • Schrijf bij de hand van het poppetje: wat verwacht je dat de verandering/het project, etc oplevert?

  • Bespreek de aantekeningen op het poppetje.

  • Bewaar (of maak een foto van) de tekeningen en kom erlater op terug.


Zelfsturende teams

De volwassenheid van het team wordt bepaald door de fase van de individuele medewerker.

Fase 1 - Groepsvorming
Fase 2 – Puber fase

Fase 3 – Volwassen fase
Fase 4 – Presteren 

Leiderschap

De Scrum Master / Leidinggevende speelt in op het niveau van het team:  situationeel leiderschap

Taakgericht - directieve stijl
Taak/Resultaatgericht - overtuigende stijl

Resultaat/Taakgericht - coachende stijl
Resultaat gericht - delegerende stijl


GROW model

Op een coachende wijze vragen stellen en de ander bedenkt zélf zijn oplossing.

Goal – Wat wil je bereiken?

Reality – Wat is de huidige situatie?

Options – Wat kán je doen?

Will – Wat gá je doen?


Model van Pro activiteit (S. Covey)

Onbewust projecteer je jouw bedoelingen op het gedrag van de ander en beschouw je jezelf als objectief.

Reageer jij zoals je wilt? Krijg jij dingen voor elkaar? Ben jij betrokken, maar lukt het niet om zaken te veranderen?

Zelf kiezen hoe je reageert, initiatief nemen, anticiperen en vooruitdenken.

Waar besteed jij je tijd en energie aan?